Sammanfattning av perioden

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2022

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 470,9 MSEK (160,2 MSEK), motsvarande en ökning om 194%
 • Operationell EBITDA uppgick till 118,6 MSEK (48,2 MSEK), motsvarande en ökning om 146%, respektive en EBITDA-marginal om 25,2% (30,1%). Justeringarna avser främst en icke-kassaflödespåverkad lagervärdejustering om 13,1 MSEK
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 4%
 • Operationell EBIT uppgick till 107,3 MSEK (45,0 MSEK), motsvarande en ökning om 138% respektive en EBIT-marginal om 22,8% (28,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 77,6 MSEK (15,2 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 158 111 805 aktier 0,49 SEK (0,14 SEK)*
 • Per den 30 juni 2022 uppgick likvida medel till 235,5 MSEK (1 261,0 MSEK)Första halvåret: 1 januari – 30 juni 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 848,6 MSEK (294,1 MSEK), motsvarande en ökning om 188%
 • Operationell EBITDA uppgick till 213,3 MSEK (84,9 MSEK), motsvarande en ökning om 151% respektive en EBITDA-marginal om 25,1% (28,8%). Justeringarna avser kostnader i samband med förvärvet av NaturVet och Innovet om 11,2 MSEK samt en icke-kassaflödespåverkad lagervärdejustering om 17,5 MSEK
 • Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 6%
 • Operationell EBIT uppgick till 189,1 MSEK (81,1 MSEK), motsvarande en ökning om 133% respektive en EBIT-marginal om 22,2% (27,6%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 103,0 MSEK (24,2 MSEK)
 • Resultat per aktie beräknat på 152 325 798 aktier 0,68 SEK (0,23 SEK)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,9 MSEK (56,7 MSEK)

Valutakursvinster uppgick till 4,4 MSEK

*Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1 som genomfördes i maj 2021

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Europas patentverk, European Patent Office (EPO) och USAs patentverk, Notice of Allowance from the United States Patent Office (USPTO), har utfärdad en “intention to grant” för Swedencares stärkelsefria Soft Chews, vilket innebär att patent kommer att utfärdas.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Swedencare verkställer betalningen av tilläggsköpeskilling på 27,5 MUSD i samband med förvärvet av NaturVet då målen för denna nåddes redan i maj månad.
 • Investerar kontakt

  Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!