Nyckeltal

Nyckeltal Q3 2022

Nettoomsättning 483,5 MSEK
Förändring nettoomsättning 119%
Organisk valutajusterad tillväxt 8%
Op. EBITDA 97,0 MSEK
Op. EBITDA marginal 20,1%
Op. EBIT  84,3 MSEK
Op. EBIT marginal 17,4%
Vinst efter skatt 24,3 MSEK
Soliditet 73,2%
Resultat per aktie 0,15 SEK
Nettoskuld  1 634 MSEK
Likvida medel från den löpande verksamheten  67,7 MSEK
Likvida medel 194,3 MSEK

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!