Nyckeltal

Nyckeltal Q1 2022

Nettoomsättning 377.7 MSEK
Förändring nettoomsättning 182%
Organisk valutajusterad tillväxt 7.0%
Op. EBITDA 94.7 MSEK
Op. EBITDA marginal 24.9%
Op. EBIT 75.0 MSEK
Op. EBIT marginal 19,7%
Vinst efter skatt 11.5 MSEK
Soliditet 70%
Resultat per aktie 0,08 SEK
Nettoskuld 1 317 MSEK
Likvida medel från den löpande verksamheten 45,6 MSEK
Likvida medel 136.1  MSEK

  • Investerar kontakt

    Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss!