Nyckeltal

Nyckeltal Q2 2022

Nettoomsättning 470.9 MSEK
Förändring nettoomsättning 194%
Organisk valutajusterad tillväxt 4.0%
Op. EBITDA 118.6 MSEK
Op. EBITDA marginal 25.2%
Op. EBIT 107.3 MSEK
Op. EBIT marginal 22.8%
Vinst efter skatt 77.6 MSEK
Soliditet 71.4%
Resultat per aktie 0.49 SEK
Nettoskuld 1 378 MSEK
Likvida medel från den löpande verksamheten 15.8 MSEK
Likvida medel 235.5 MSEK

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!