Vad betyder VOHC?

 

VOHC är en förkortning av ”Veterinary Oral Health Council” och finns för att erkänna produkter som uppfyller förinställda standarder för plack och tandsten hos hundar och katter och är erkänd över hela världen. För att produkten ska erhålla VOHC-sigill ska vetenskapliga studier genomföras enligt VOHC-protokoll. Resultaten granskas sedan av VOHC och uppnås ställda krav tilldelas ett godkännande.

 

VOHC sigill ger dig, som husdjursägare, en garanti och trygghet i att du inte bara använder en kvalitetsprodukt, utan även en produkt som har bevisad effekt och som är säker för din hund och katt. VOHC-kraven är strikta och inkluderar två kategorier av påståenden: Motverkar plack samt motverkar tandsten. Våra ProDen PlaqueOff®-produkter har fått sigillen i båda kategorierna, vilket betyder att de har en bevisad effekt både mot plack och tandsten.

 

Plack är det bakterierika, mjuka skiktet som snabbt bildas på ytan av tänderna. Dessa bakterier orsakar gingivit (inflammation i tandköttet) och förebyggs den inte eller avlägsnas kan den så småningom leda till tandlossning. Tandsten bildas när plack blandas med salivens kalksalter, de bildar tillsammans en hård substans så kallad tandsten. Denna är svårt att ta bort genom att tugga eller borsta.

 

Swedencares första godkända VOHC -produkt var våra ProDen PlaqueOff® Dental Bites för hundar, följt av ProDen PlaqueOff® Pulver för Hundar,  ProDen PlaqueOff® Pulver för katter, ProDen PlaqueOff® Dental Care Bones och vårt senaste tillskott ProDen PlaqueOff® Soft Chews (hund/katt).

 

När du handlar produkter till ditt husdjur, se till att leta efter stämpeln för att vara säker på att du får produkter som agerar för att göra skillnad för ditt husdjurs munhälsa!

 

Om du vill läsa mer om Veterinary Oral Health Council, klicka här.

Pulver för katter

ProDen PlaqueOff® Powder Cat, som innehåller den naturliga tången A.N ProDen®, minskar effektivt och signifikant plack- och tandstensbildning samt blödande tandkött hos katter. Detta bevisades i två 30-dagars kliniska studier där 60 katter slumpmässigt delades upp i två grupper och fick antingen ProDen PlaqueOff® Powder Cat eller placebo. I studierna visade det sig att efter 30-dagars användning minskades plackbildning med 37 %, tandstensuppbyggnad med 67 % och blödande tandkött med 61 % jämfört med placebogruppen.

Läs mer från studien – VOHC Powder cat

Pulver för hundar

VOHC-studierna utformades för att fastställa effekten av ProDen PlaqueOff® Powder på munhälsa hos hundar. Studien genomfördes på 7 olika raser med totalt 30 hanar och tikar. Efter 30 dagars användning minskade ProDen PlaqueOff® Powder signifikant plack- och tandstensbildning och tandköttsblödning jämfört med placebogruppen. Den genomsnittliga minskningen av plack var 32 % för plack, 35 % för tandsten och 67 % för tandköttsblödning.

Läs mer från studien – VOHC Powder dogs

Godbitar, Dental Bites för hundar

ProDen PlaqueOff® Dental Bites som innehåller tången A.N ProDen® reducerade signifikant plack och tandsten med en mycket lägre koncentration av VSC (Volatile Sulphur Compound) som är det som ger en dålig andedräkt jämfört med den placebobehandlade gruppen. Sammantaget gav det en bättre hälsostatus för hundarna. En 90-dagars studie genomfördes som en placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad studie med 60 hundar av olika raser. De delades in i 2 grupper, en grupp erhöll daglig dos av Dental Bites samt en grupp som fick placebo.          

Läs mer från studien – VOHC Dental Bites hundar

Tandben för hundar

Grunden för VOHC-godkännandet av ProDen PlaqueOff® Dental Care Bones för små och stora hundar var en blind, kontrollerad, randomiserad, unicenter studie. 3 studier med 30 hundar i varje, där hundarna delades in i 2 grupper, vardera bestående av en kontrollgrupp och en som fick ProDen PlaqueOff® Dental Care Bones. Alla grupper som fick ProDen PlaqueOff® tandvårdsben visade signifikant förbättrad munhälsa jämfört med kontrollgruppen, med upp till 50,4 % minskning av plack, 69,4 % minskning av tandsten och 92,7 % minskning av tandköttsblödningar.                                

Läs mer från studien – VOHC Dental Bones hundar