Bolagsstyrning

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och dotterbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Dotterbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga dotterbolag vilka ansvarar för produktion, försäljning och marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Dotterbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt rapportering och konsolidering-system. Genom dotterbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundpreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Dotterbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland, USA, Kanada och Italien.

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tillsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tillsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

 

Håkan Svanberg

Styrelseordförande sedan 2022 – född 1957

Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, CYTO 365 och SIBE Förvaltning AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej

Innehav*: 23 052 775


Johan Bergdahl

Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970

Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej

Innehav*: 7 526 755


Sara Brandt

Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963

Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.

Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja

Innehav*:


Thomas Eklund

Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967

Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.

Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ).

Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB samt Immedica Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja

Innehav*: 950 000


Jean-Yves Parisot

Styrelseledamot sedan 2022 – född 1964

President för segmentet Taste, Nutrition & Health samt styrelseledamot på Symrise Group. Styrelseordförande för Probi och VetagroSup och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Diana, Air Liquide, Danisco, Rhodia Food, Rhône-Poulenc, Rhône Mérieux – Mérial och Pfizer Animal Health. Doktor i Veterinärmedicin från National Veterinary School of Lyon (VetAgroSup – France) och har en MBA från HEC-ISA (Frankrike).

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej

Innehav*:


Ulrika Valassi

Styrelseledamot sedan 2022 – född 1967

Riskchef för DBT, tidigare kreditchef för Landshypotek Bank och dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom SEB koncernen inom kredit och riskområdet. Lång erfarenhet av bank- och finansmarknader, strukturella investeringar och företagsutveckling. Styrelseledamot Ålandsbanken Abp, Sparbanken Sjuhärad och DBT Captial AB. Civilekonom från Uppsala Universitet.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja

Innehav*: 2 000

* Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav för styrelse och ledning per 2022-12-31.

Håkan Lagerberg

CEO

Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell jur.kand från Lunds universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

Håkan är även styrelseordförande i One CC AB, styrelseledamot i Polygiene AB (publ), de egna bolagen HAOLAG AB och Mastan AB samt styrelseuppdrag i Swedencares dotterbolag.

Innehav*: 5 643 820


Jenny Graflind

CFO

Jenny är anställd och innehar ledande position sedan 2017.

En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag. Jenny har en Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Styrelseledamot i USWE Sports AB, det egna bolaget Tammeo AB samt styrelseuppdrag i Swedencares dotterbolag.

Innehav*: 175 000


John Kane

Production Director

John är anställd sedan 2015 med över 28 års erfarenhet som VD och VP/GM för offentliga och privata företag inom specialkemikalier, mänsklig näring och djurhälsa.

Innan djurhälsa arbetade John för Balchem Corporation och hanterade deras verksamhet inom mänsklig näring och hälsa.

Civilingenjör i kemiteknik från Villanova University och MBA från Wilmington University.

Styrelseledamot i Sabai Global.

Inga övriga uppdrag.

Innehav*: 51 972


Brian Nugent

CCO of the North American veterinary- and online operations

Brian är anställd sedan 2011 med över 20 års erfarenhet som grundare, COO och VD för flera framgångsrika djurhälsoföretag baserade i USA.

Operations Management för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).

Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Inga övriga uppdrag.

Innehav*: 325 000

* Innehav vid 2022-12-31.

Europa

Loïc Dufour

Country manager i dotterbolaget Swedencare France SARL (Buccosanté)

Loïc är anställd sedan 2021 med en 14-årig erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och säljteamhantering inom husdjurssektorn i Frankrike.

Markandsföringslicens, IUT Lens.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


John Leonard

VD i dotterbolagen Swedencare UK LTD samt Swedencare Ireland LTD

John är anställd sedan 2004 med över 20 års erfarenhet från munhälsobranchen som bla. säljchef på TePe och Colgate samt utvecklingschef på CTS dental.

HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 418 515


Ioanna Psychogiou

Country Manager i dotterbolaget Biovet I.K.E

Ioanna är anställd sedan 2012 med en bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.

Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 156 790


David Ryder

Direktör för dotterbolaget Custom Vet Products Ltd

David har varit anställd sedan 2012, med 17 års erfarenhet av försäljningsledning och marknadsföring inom djurhälsobranschen. David har expertis i att utveckla husdjursprodukter för den europeiska marknaden.

Master i datorkunskap och affärsinformationssystem från Liverpool John Moore’s University.

Inga andra uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 620 095


Chris Jones

VD i dotterbolaget Nutravet UK LTD

Chris är anställd sedan 2021.

Chris har arbetat inom kosttillskottsbranschen under det senaste decenniet, både för djur och människor. Innan Chris började på Nutravet (UK) Ltd i februari 2021 som Operations Director, ledde Chris säljteamet för en av Storbritanniens ledande näringstillverkare som levererar branschledande varumärken inom flera sektorer både i Storbritannien och globalt.

Kandidat i företagsekonomi från Lancaster University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Raquel Tosca

Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

Raquel är anställd sedan 2019 med en internationell bakgrund av internationell business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier.

Master degree i Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Sabine Uhde

Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

Sabine är anställd sedan 2015 med en bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.

Innehar även en mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Renato della Valle

VD Innovet Italia SRL

Renato har varit anställd sedan 1996 med en tidigare gymnasieexamen i jordbruk.

1996 grundade han Innovet tillsammans med sin syster Federica (Science Manager för företaget).

Renato var ensam direktör för företaget fram till Swedencare förvärvet. Renatos erfarenhet är huvudsakligen att utveckla och marknadsföra smådjursprodukter som är receptfria.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 606 799


USA

Tim Ackerman

VD för dotterbolaget Fulfillment Advantage Ventures INC (FAV)

Tim har varit anställd sedan 2021.

En stark bakgrund inom detaljhandel och onlinedistribution samt försäljning. Tims erfarenhet är fokuserat på licensierade produkter, hårda varor, mjuka varor och förbrukningsvaror. Den första försäljningen till Amazon ägde rum 1999 och det första konsumentköpet var 2001.

MBA från Fairleigh Dickenson University och en BS i marknadsföring från Rider University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: -.


Scott Garmon

VD Garmon Corp./NaturVet

Scott har varit anställd sedan 1979.

Scott har en kandidatexamen i redovisning från Cal Poly Pomona.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 3 854 978


Ed Holden

VD i dotterbolaget Pet MD Brands LLC

Ed är anställd sedan 2011 med över 10 års erfarenhet av online-marketing och eCommerce. Grundare och VD för Holden 2 sedan 2011.

Examen från Loras College i Management Information Systems.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 299 600


John Kane

VD i dotterbolaget Vetio Animal Health

John är anställd sedan 2015 med över 28 års erfarenhet som VD och VP/GM för offentliga och privata företag inom specialkemikalier, mänsklig näring och djurhälsa.

Innan djurhälsa arbetade John för Balchem Corporation och hanterade deras verksamhet inom mänsklig näring och hälsa.

Civilingenjör i kemiteknik från Villanova University och MBA från Wilmington University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 51 972


Craig Kisciras

VD i dotterbolaget Rx Vitamins, INC

Craig är anställd sedan 1996 med en entreprenörsbakgrund inom olika sektorer. Över 30 års erfarenhet inom nutraceutisk industri och över 25 års erfarenhet inom djurhälsoindustrin.

Grundade Rx Vitamins i 1995.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 95 542


Brian Nugent

VD i dotterbolaget StratfordCare USA INC

Brian är anställd sedan 2011 med över 20 års erfarenhet som grundare, COO och VD för flera framgångsrika djurhälsoföretag baserade i USA.

Operations Management för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).

Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 325 000


Martin Shimko

VD i dotterbolaget SwedencareUSA INC

Martin är anställd sedan 2005 med en bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.

Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav* i Swedencare: 1 400 000

* Innehav vid 2022-12-31.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 29 april 2021

Vid årsstämman 2021 återutsågs auktoriserade revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB för ytterligare en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2022.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för tredje kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Swedencares REVISOR
Petter Rankell
Huvudansvarig revisor.
Auktoriserad revisor på Grant Thornton Swedencare AB.
Revisor i koncernen sedan 2018.

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!