Aktien

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information, hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market

ISIN-kod: SE0015988167
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning

ABG Sundal Collier – Johan Brown – Email: Johan.Brown@abgsc.se – tel: 08-566 286 51

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten

Namn Antal aktier Ägarandel (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB

23,007,275

19.5%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl through bolag)

7,526,755

6.4%

Symrise AG – NEW

7,358,750

6.2%

MASTAN AB (Håkan Lagerberg through bolag)

5,551,810

4.7%
DNCA INVESTMENTS

5,160,237

4.4%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG

4,797,500

4.1%
HANDELSBANKEN FONDER

4,093,082

3.5%
MATTHEW SHAW – MD Nutravet

2,903,845

2.5%
SWEDBANK ROBUR FONDER

2,335,007

2.0%
AKTIA ASSET MANAGMENT

1,910,340

1.6%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ACT OBO UNIVERSAL INV. FUNDS

1,560,655

1.3%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT

1,465,000

1.2%
MARTIN SHIMKO – MD Swedencare USA

1,400,000

1.2%
ODIN FONDER

1,400,000

1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,302,940 1.2%
JASON BRAUN – MD Animal Pharm 1,259,97 1.1%
Enter Fonder

1,248,550

1.1%

Jason Braun – MD Animal Pharm

1,259,970

1.1%
OTHERS

40,579,984

34.38%
Total

118,038,475

100%
Free Float*

74,645,398

63.24%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, aktieägare med mer än 10% eller som är del av lockup avtal.

Ägarstruktur per senaste månaden

15 Största aktieägarna

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
SYMRISE AG 42,880,809 27.1% 27.1%
HÅKAN SVANBERG 23,007,275 14.6% 14.6%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl) 7,526,755 4.8% 4.8%
AMF PENSION & FONDER 6,006,500 3.8% 3.8%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg) 5,601,810 3.5% 3.5%
FÖRSTA AP-fonden 5,424,596 3.4% 3.4%
HANDELSBANKENS FONDER 4,652,026 2.9% 2.9%
SEB FONDER 4,576,775 2.9% 2.9%
SELLERS OF NaturVet 3,854,978 2.5% 2.5%
DNCA FINANCE S.A 3,573,106 2.3% 2.3%
AKTIA ASSET MANAGEMENT 2,249,630 1.4% 1.4%
GRANDEUR PEAK GLOBAL ADVISORS, LL 2,120,737 1.3% 1.3%
SWEDBANK ROBOUR FONDER 2,065,007 1.3% 1.3%
MATTHEW SHAW 1,935,897 1.2% 1.2%
ODIN FONDER 1,800,000 1.1% 1.1%
ÖVRIGA 40,835,904 25.8% 25.8%
Sum 2022-04-30 158,111,805 100% 100%

Geografisk fördelning

Land Antal kända ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 16,642 75,479,963 47.7% 47.7%
TYSKLAND 11 45,029,644 28.5% 28.5%
USA 36 14,012,480 9.1% 9.1%
FRANKRIKE 11 4,835,932 3.1% 3.1%
FINLAND 165 3,843,803 2.4% 2.4%
STORBRITANNIEN 14 2,768,373 1.8% 1.8%
NORGE 30 1,880,846 1.2% 1.2%
ITALIEN 5 706,690 0.4% 0.4%
NYA ZEELAND 1 380,000 0.2% 0.2%
LUXEMBURG 10 259,062 0.2% 0.2%
ÖVRIGA 122 665,622 0.4% 0.4%
ANONYMT ÄGANDE 8,249,390 5.0% 5.0%
Sum 2022-04-30 17,378 158,111,805 100% 100%

 

Innehavsfördelning

Storleksklass Antal aktier Kapital (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-100 358,491 0.2% 0.2% 11,166
101-250 428,495 0.3% 0.3% 2,587
251-1000 1,143,092 0.7% 0.7% 2,217
1001-5000 1,766,647 1.1% 1.1% 791
5001-25000 1,818,904 1.2% 1.2% 176
25001-100000 2,086,768 1.4% 1.4% 40
1000001-500000 10,167,347 6.5% 6.5% 39
5000001-1000000 9,364,160 5.9% 5.9% 12
10000001- 122,728,511 77.7% 77.7% 19
Anonymt ägande 8,249,390 5.0% 5.0%
Sum 2022-04-30 158,111,805 100% 100% 17,047

 

Koncentration

*Per 2022-04-30

Typ Koncentration Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
De 10 största ägarna 10 67.8% 67.8% 107,039,580
De 20 största ägarna 20 78.3% 78.3% 123,727,261
De 30 största ägarna 30 83.2% 83.2% 131,492,671

 

Utdelning

Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 0,20 SEK per aktie

  • Investerar kontakt

    Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss!