Aktien

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information, hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market

ISIN-kod: SE0015988167
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning

 

Pareto Securities

Christian Lee

Email: Christian.Lee@paretosec.com

Tel: +46(0)8 402 52 67


SEB 

Johan Fred

Email: johan.fred@seb.se

Tel: +46707394814


Handelsbanken

Rickard Anderkrans

Email: rian03@handelsbanken.se

Tel: +4687011995

Mattias Häggblom

Email: msha03@handelsbanken.se

Tel: +4687011256


Jeffries

Adela Dashian

Tel: +46850524624

Email: adashian@jeffries.com

James Vane-Tempest

Tel: +44(0)2070298275

Email: Jvane-tempest@jeffries.com

Martin Comtesse

Tel: +4969719187107

Email: mcomtesse@jeffries.com

 

Utdelning

Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2023 om 0,23 SEK per aktie

 

 

Tre starka skäl att investera i Swedencare

1. Starka varumärken och högkvalitativa produkter

Våra bolag i koncernen är alla inriktade mot premiumsegmentet. Vår förvärvsstrategi har också sin grund i att satsa på bolag med redan tydliga och starka varumärken. Efterfrågeökningen på premiumprodukter, där naturliga och ekologiska produkter utgör en viktig del, har varit en av de största drivkrafterna i marknaden. Med den allt mer utbredda synen att betrakta husdjur som familjemedlemmar har husdjursägare också ökat sin kunskap och kännedom om sina husdjurs specifika beteenden och behov.

Husdjursägare efterfrågar i allt större utsträckning mat och produkter till sina husdjur med högsta möjliga kvalitet. Det anses också att mat och snacks till husdjur ska hålla samma höga standard som familjens egen mat, eller högre.

Swedencare säkerställer ett utbud av högkvalitativa produkter genom egen forskning och produktutveckling samtidigt som vi analyserar förändrade konsumentbehov, värderingar och attityder till djurens välmående och hälsa. Det senare bl.a. genom att öka satsningarna på kundinteraktion på sociala medier m.m. Egna produktionsanläggningar som svarar upp mot kvalitetskraven på produkterna är ytterligare en viktig faktor för att fortsätta ligga i framkant vad gäller innovation och kvalitet.

2. Närvaro i de stora säljkanalerna

Våra produkter återfinns i alla större säljkanaler som veterinär, djuraffär och online. Vi finns representerade på mer än 20 000 veterinärkliniker och lika många djuraffärer i Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika och Australien. Många av våra produkter säljs också på stora online- -plattformar som Chewy.com och Amazon. Vi säljer i egen regi till veterinärer och djuraffärer, via återförsäljare och i samarbete med licenstagare som till exempel TV-veterinären Dr Pol.

Under 2022 har vi även ökat våra investeringar i att bygga upp en kanal för direct-to-consumer, ett alternativ som många kunder efterfrågar.

3. Högre tillväxt än marknaden

Pandemin har varit en bidragande orsak till ökad medvetenhet om hälsa och välmående. Detta gäller inte bara för oss människor utan även för våra husdjur. Både antalet husdjur och efterfrågan på kosttillskott för djur har ökat de senaste åren, särskilt inom premiumsegmentet. Trenden är tydlig: allt fler djurägare kommer att spendera allt mer pengar på produkter som bidrar till ett hälsosammare och friskare liv för sina husdjur.

Till detta ska läggas en ambition att växa snabbare än marknaden genom att våra nya produkter hittar exportmöjligheter inom Swedencarefamiljen, egen produktutveckling med snabb lansering och produktion i egen regi för att minska produktionshinder.

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!