Aktien

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information, hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market

ISIN-kod: SE0015988167
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning

 

Pareto Securities

Christian Lee

Email: Christian.Lee@paretosec.com

Tel: +46(0)8 402 52 67


SEB 

Johan Fred

Email: johan.fred@seb.se

Tel: +46707394814


Handelsbanken

Rickard Anderkrans

Email: rian03@handelsbanken.se

Tel: +4687011995

Mattias Häggblom

Email: msha03@handelsbanken.se

Tel: +4687011256


Jeffries

Adela Dashian

Tel: +46850524624

Email: adashian@jeffries.com

James Vane-Tempest

Tel: +44(0)2070298275

Email: Jvane-tempest@jeffries.com

Martin Comtesse

Tel: +4969719187107

Email: mcomtesse@jeffries.com

 

Namn Antal aktier Ägarandel (%)
Symrise AG 47,117,318 29,8%
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 23,052,775 14,6%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 7,526,755 4,8%
AMF Aktiefond Småbolag 6,006,500 3,8%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 5,633,820 3,6%
Första AP-fonden 5,424,596 3,4%
SEB Fonder 4,925,804 3,1%
Scott Garmon – VD NaturVet 3,854,978 2,4%
Handelsbanken Fonder 3,823,362 2,4%
DNCA Finance S.A 2,615,174 1,7%
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 2,271,269 1,4%
Aktia Asset Management 2,219,630 1,4%
Berenbergs Funds 1,997,978 1,3%
Matthew Shaw 1,935,897 1,2%
ODIN Fonder 1,600,000 1,0%
Övriga 38,105,949 24,10%
Total

158,111,805

100%
Free Float*

65,073,541

41,16%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, aktieägare med mer än 10% eller som är del av lockup avtal.

15 Största aktieägarna

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster

(%)

Symrise AG 47,117,318 29,8% 29,8%
Håkan Svanberg 23,052,775 14,6% 14,6%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl) 7,526,755 4,8% 4,8%
AMF Pension & Fonder 6,006,500 3,8% 3,8%
Mastan AB (Håkan Lagerberg) 5,633,820 3,6% 3,6%
Första AP-fonden 5,424,596 3,4% 3,4%
SEB Fonder 4,925,804 3,1% 3,1%
Sellers of NaturVet 3,854,978 2,4% 2,4%
Handelsbanken Fonder 2,917,112 1,8% 1,8%
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 2,612,542 1,7% 1,7%
DNCA Finance S.A 2,378,666 1,5% 1,5%
Aktia Asset Management 2,219,630 1,4% 1,4%
Berenberg Funds 1,997,978 1,3% 1,3%
Matthew Shaw 1,935,897 1,2% 1,2%
ODIN Fonder 1,600,000 1,0% 1,0%
Övriga 38,907,434 24,6% 24,6%
Sum 2022-10-31 158,111,805 100% 100%
Land Antal kända ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Sverige 69,640,400 44,0% 44,0% 15,667
Tyskland 49,209,510 31,1% 31,1% 8
USA 15,252,664 9,6% 9,6% 39
Finland 3,758,264 2,4% 2,4% 142
Frankrike 3,591,322 2,3% 2,3% 11
Storbritannien 2,861,860 1,8% 1,8% 16
Norge 1,632,875 1,0% 1,0% 28
Italien 610,690 0,4% 0,4% 4
Singapore 170,649 0,1% 0,1% 5
New Zeeland 120,000 0,1% 0,1% 1
Övriga 194,839 0,1% 0,1% 124
Anonymt ägandeskap 11,068,732 7,0% 7,0%
Sum 2022-10-31 158,111,805 100% 100% 16,046

 

Storlekasklass Antal aktier Kapital (%) Röster (%) Antal kända ägare
1 – 100 329,932 0,2% 0,2% 10 281
101 – 250 520,018 0,3% 0,3% 2 859
251 – 1000 1,021,875 0,6% 0,6% 1 800
1001 – 5000 1,840,405 1,2% 1,2% 813
5001 – 25000 2,094,810 1,3% 1,3% 194
25001 – 100000 1,795,919 1,1% 1,1% 34
100001 – 500000 10,259,759 6,5% 6,5% 39
500001 – 1000000 5,400,069 3,4% 3,4% 7
1000001 – 123,780,486 78,3% 78,3% 19
Anonymt ägande 11,068,732 7,0% 7,0%
Sum 2022-10-31 158,111,805 100% 100% 16 046

 

*Per 2022-10-31

Koncentration Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
De 10 största ägarna 69,0% 69,0% 109,072,200
De 20 största ägarna 78,9% 78,9% 124,779,236
De 30 största ägarna 82,9% 82,9% 131,081,663

 

Utdelning

Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 0,20 SEK per aktie

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!