Aktien

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information, hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market

ISIN-kod: SE0015988167
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning

ABG Sundal Collier – Johan Brown – Email: Johan.Brown@abgsc.se – tel: 08-566 286 51

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten

Namn Antal aktier Ägarandel (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB

23,007,275

19.5%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl through bolag)

7,526,755

6.4%

Symrise AG – NEW

7,358,750

6.2%

MASTAN AB (Håkan Lagerberg through bolag)

5,551,810

4.7%
DNCA INVESTMENTS

5,160,237

4.4%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG

4,797,500

4.1%
HANDELSBANKEN FONDER

4,093,082

3.5%
MATTHEW SHAW – MD Nutravet

2,903,845

2.5%
SWEDBANK ROBUR FONDER

2,335,007

2.0%
AKTIA ASSET MANAGMENT

1,910,340

1.6%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ACT OBO UNIVERSAL INV. FUNDS

1,560,655

1.3%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT

1,465,000

1.2%
MARTIN SHIMKO – MD Swedencare USA

1,400,000

1.2%
ODIN FONDER

1,400,000

1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,302,940 1.2%
JASON BRAUN – MD Animal Pharm 1,259,97 1.1%
Enter Fonder

1,248,550

1.1%

Jason Braun – MD Animal Pharm

1,259,970

1.1%
OTHERS

40,579,984

34.38%
Total

118,038,475

100%
Free Float*

74,645,398

63.24%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, aktieägare med mer än 10% eller som är del av lockup avtal.

Ägarstruktur per senaste månaden

15 Största aktieägarna

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 23,007,275 19.5% 19.5%
Symrise AG 11,432,574 9.7% 9.7%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl) 7,526,755 6.4% 6.4%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg) 5,551,810 4.7% 4.7%
DNCA FINANCE S.A 5,160,237 4.4% 4.4%
AMF PENSION & FONDER 4,797,500 4.1% 4.1%
HANDELSBANKENS FONDER 4,093,082 3.5% 3.5%
SEB FONDER 2,931,775 2.5% 2.5%
MATTHEW SHAW 2,903,845 2.5% 2.5%
SWEDBANK ROBUR FUNDS 2,335,007 2.0% 2.0%
AKTIA ASSET MANAGEMENT 1,910,340 1.6% 1.6%
BERENBERG FUNDS 1,548,615 1.3% 1.3%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT 1,465,000 1.2% 1.2%
MARTIN SHIMKO 1,400,000 1.2% 1.2%
ODIN FONDER 1,400,000 1.2% 1.2%
Övriga 40,150,028 34.4% 34.4%
Sum 2021-10-31 118,150,028 100% 100%

Geografisk fördelning

Land Antal kända ägare Antal aktier Innehav

(%)

Röster

(%)

SVERIGE 18,158 68,731,638 58.2% 58.2%
TYSKLAND 13 14,102,245 11.9% 11.9%
USA 33 8,465,297 7.2% 7.2%
FRANKRIKE 10 6,620,715 5.6% 5.6%
STORBRITANNIEN 16 3,730,231 3.2% 3.2%
FINLAND 166 3,151,604 2.7% 2.7%
NORGE 34 1,542,127 1.3% 1.3%
LUXEMBURG 11 1,503,374 1.3% 1.3%
SCHWEIZ 11 447,167 0.4% 0.4%
NYA ZEELAND 1 430,000 0.4% 0.4%
ÖVRIGA LÄNDER 147 419,673 0.4% 0.4%
ANONYMT ÄGANDE 9,005,957 7.6% 7.6%
Sum 2021-30-31 18,600 118,150,028 100% 100%

 

Innehavsfördelning

Storleksklass Antal aktier Kapital (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-100 378,277 0.3% 0.3% 11,422
101-250 521,865 0.4% 0.4% 3,113
251-1000 1,424,912 1.2% 1.2% 2,791
1001-5000 2,160,744 1.8% 1.8% 983
5001-25000 1,797,775 1.5% 1.5% 179
25001-100000 1,940,789 1.7% 1.7% 44
1000001-500000 8,797,591 7.4% 7.4% 36
5000001-1000000 9,756,687 8.3% 8.3% 13
10000001- 82,365,431 69.7% 69.7% 19
Anonymous ownership 9,005,957 7.6% 7.6%
Sum 2021-10-31 118,150,028 100% 100% 18,600

Koncentration

*Per 2021-10-31

Typ Koncentration Innehav

(%)

Röster

(%)

Antal aktier
De 10 största ägarna 10 59.0% 59.0% 69,739,850
De 20 största ägarna 20 70.6% 70.6% 83,364,181
De 30 största ägarna 30 77.0% 77.0% 91,002,118

 

Utdelning

Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,80 SEK per aktie.

  • Investerar kontakt

    Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss!