Aktien

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information, hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market

ISIN-kod: SE0015988167
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning

ABG Sundal Collier

Johan Brown

Email: Johan.Brown@abgsc.se

Tel +46(0)8 566 286 51


Pareto Securities

Christian Lee

Email: Christian.Lee@paretosec.com

Tel: +46(0)8 402 52 67


SEB 

Agnes Näslund

Email: Agnes.naslund@seb.se 

Tel: +46707638157

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten

Namn Antal aktier Ägarandel (%)
Symrise AG 37,292,254 23,6%
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 23,007,275 14,6%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 7,526,755 4,8%
Handelsbanken Fonder 6,514,957 4,1%
AMF Aktiefond Småbolag 6,006,500 3,8%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 5,601,810 3,5%
Första AP-fonden 4,959,674 3,1%
SEB Fonder 4,601,775 2,9%
Scott Garmon – VD NaturVet 3,854,978 2,4%
DNCA Finance S.A 3,610,888 2,3%
Aktia Asset Management 2,620,640 1,7%
ODIN Fonder 2,300,000 1,5%
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 2,117,777 1,3%
Swedbank Robur Fonder 2,035,007 1,3%
Matthew Shaw – VD Nutravet 1,935,897 1,2%
Enter Fonder 1,663,550 1,1%
Övriga 42,462,068 26,86%
Total

158,111,805

100%
Free Float*

112,172,936

70,95%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, aktieägare med mer än 10% eller som är del av lockup avtal.

Ägarstruktur per senaste månaden

15 Största aktieägarna

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Symrise AG 47,117,318 29,8% 28,2%
Håkan Svanberg 23,017,275 14,6% 14,6%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl) 7,526,755 4,8% 4,8%
AMF Pension & Fonder 6,006,500 3,8% 3,8%
Mastan AB (Håkan Lagerberg) 5,601,810 3,5% 3,5%
Första AP-fonden 5,424,596 3,4% 3,4%
SEB Fonder 4,925,804 3,1% 3,1%
Sellers of NaturVet 3,854,978 2,4% 2,5%
Handelsbanken Fonder 3,423,362 2,2% 2,4%
DNCA Finance S.A 3,099,959 2,0% 2,1%
Grandeur Peak Global Advisors, LLC 2,271,269 1,4% 1,4%
Aktia Asset Management 2,169,630 1,4% 1,3%
Matthew Shaw 1,935,897 1,2% 1,2%
Berenberg Funds 1,418,204 1,2% 1,1%
ODIN Fonder 1,700,000 1,1% 1,1%
Övriga 38,618,448 24,1% 24,1%
Sum 2022-06-30 158,111,805 100% 100%

Geografisk fördelning

Land Antal kända ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Sverige 16,298 73,352,347 46,4% 46,4%
Tyskland 10 48,720,622 31,1% 31,1%
USA 35 14,325,545 9,2% 9,2%
Frankrike 11 4,500,081 2,9% 2,9%
Finland 154 3,657,477 2,4% 2,4%
Storbritannien 15 2,829,067 1,8% 1,8%
Norge 31 1,881,122 1,2% 1,2%
Italien 4 610,190 0,4% 0,4%
Singapore 3 170,493 0,1% 0,1%
Nya Zeeland 1 120,000 0,1% 0,1%
Övriga 125 216,179 0,1% 0,1%
Anonymt ägande 7,728,682 4,3% 4,3%
Sum 2022-06-30 16,688 158,111,805 100% 100%

 

Innehavsfördelning

Storleksklass Antal aktier Kapital (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-100 347,646 0,2% 0,2% 10,828
101-250 541,686 0,3% 0,3% 2,985
251-1000 1,022,073 0,6% 0,6% 1,802
1001-5000 1,745,490 1,1% 1,1% 794
5001-25000 1,951,113 1,3% 1,3% 177
25001-100000 2,119,574 1,4% 1,4% 38
1000001-500000 9,163,974 5,9% 5,9% 34
5000001-1000000 7,243,272 4,6% 4,6% 10
10000001- 126,248,495 80,2% 80,2% 20
Anonymt ägande 7,728,482 4,3% 4,3%
Sum 2022-06-30 158,111,805 100% 100% 16,688

 

Koncentration

*Per 2022-06-30

Koncentration Kapital (%) Röster (%) Antal aktier
De 10 största ägarna 69,6% 69,6% 109,998,357
De 20 största ägarna 79,9% 79,9% 125,798,603
De 30 största ägarna 84,4% 84,4% 133,041,875

 

Utdelning

Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 0,20 SEK per aktie

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!