Omsättning och resultat (Q2 2022)

Nettoomsättning
470,9 MSEK (+194%)
Op. EBITDA
118,6 MSEK (+146%)

Finansiella rapporter

Halvårsrapport
Q2 2022
Delårsrapport
Q1 2022
Swedencare AB Årsredovining
Q1-Q4 2021
Bokslutskommuniké
Q4 2021

Kalender

27 Oktober
Delårsrapport Q3 2022
16 Februari
Bokslutskommuniké 2022
28 April
Delårsrapport Q1 2023
27 Juli
Halvårsrapport Q2 2023

Pressmeddelanden

Swedencare AB (publ) halvårsrapport 1 april – 30 juni 2022
28 JULI 08:00
Swedencare AB (publ) bjuder in till presentation av halvårsrapporten för 2022
21 JULI 2022 17:20
Swedencare verkställer betalningen av tilläggsköpeskilling i samband med förvärvet av NaturVet
15 JULI 2022 10:00

Presentationer

Swedencare Q2 2022 Webinar
28 JULI 2022
Swedencare Pet market insights July 2022
27 JULI 2022
SEB Consumer & Retail Seminar
17 JUNI 2022
Swedencare Q1 2022 Webinar Presentation
12 MAJ 2022
ABGSC Investor Days
8 MARS 2022
  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!

  • Presentation av Q2 2022

    ”Jag och hela organisationen arbetar hårt och målmedvetet för att ni som aktieägare ska vara stolta och vilja var med då vi avser fortsätta att ha snabb tillväxt tillsammans med en hög lönsamhet kommande år!” – Håkan Lagerberg, VD