Omsättning och resultat

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Presentationer

Kalender

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!

  • Presentation av Q4 2023

    ”Med avslutningen av året visar vi att tillväxttrenden från Q3 håller i sig. Det fjärde kvartalets nettoomsättning om 627 MSEK innebar en ökning med 26% jämfört med Q4 2022 och är vårt starkaste kvartal någonsin samtidigt som vår EBITDA uppgick till 135 MSEK, motsvarande en marginal om 21,6%. Vårt fortsatt starka kassaflöde har under kvartalet möjliggjort ett minoritetsförvärv samt 75 MSEK i amorteringar och vi fortsätter minska vår nettoskuldsättning.” – Håkan Lagerberg, VD

    You must accept marketing cookies to view this content.