Omsättning och resultat

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Presentationer

Kalender

  • Investerar kontakt

    Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig!

  • Presentation av Q2 2023

    ”Det andra kvartalets nettoomsättning om 572,1 MSEK innebär en ökning med 21% jämfört med Q2 2022 och är vårt starkaste kvartal någonsin samtidigt som vårt operationella EBITDA-resultat är 119,5 MSEK, motsvarande en marginal om 20,9%. Vårt starka kassaflöde har under kvartalet möjliggjort totalt 105 MSEK i betald utdelning, betalning för ett förvärv samt amorteringar.” – Håkan Lagerberg, VD