En stressad häst behöver hjälp och vägledning

Förstå bakgrunden till stressen och stärk er relation med hjälp av övningar

En häst kan i princip bli stressad av allt. Inte minst när vi människor berövar dem sin naturliga miljö och inte kan efterlikna den. Det säger Kajsa och Amanda Wipp, som arbetar med kroppsmedveten hästagility, ett verktyg för att hjälpa hästar hantera stress och stärka relationen mellan häst och ryttare.

Att lära känna sin hästs stressignaler, tillgodose dess naturliga behov och skapa en bra relation är grundläggande för att få en häst att må så bra som möjligt och minska stressen för den. Kajsa och Amanda driver sedan 2014 företaget Equulog med taglinen “Din häst har något att berätta.” Med det menar de att kommunikationen mellan häst och ryttare är otroligt viktigt och att en bra relation lägger grund till mycket. Deras hästverksamhet arbetar med tre olika ben, ledarskapsutbildning mot företag, socialt arbete där de är en del i arbetet för familjer i behov av samarbetssamtal och så sin hästagility. Men hästagilityn är kanske inte riktigt vad man ser framför sig när man tänker på agility, det handlar istället om att skapa en relation med sin häst så att den med sin vilja och ditt ledarskap gör det du ber den om. Målet är att leda sin häst genom hinder som kan verka obehagliga och svåra för dem, utan några hjälpmedel som grimma eller träns utan bara kroppsspråket. Kajsa och Amanda har arbetat med att hjälpa stressade hästar och deras människor i flera år. Hästagility är enligt dem ett sätt att lära ryttare förstå hur hästar fungerar och lära ut verktyg för hur man kan lösa stressande situationer ihop som ett team.

Hästar har ingen frontallob

Det viktiga att veta om när man pratar om stressade hästar och deras beteende för att vi ska förstå, är att de inte gör saker av illvilja. Hästar har till skillnad från människor ingen frontallob. Frontalloben, hos oss människor fokuserar på prestation, impulskontroll, planering och att ta beslut och generalisering. Hästar däremot, utan en frontallob, lever här och nu. De tycker inte om att slösa energi, får en häst välja vill den helst stå och hänga med sin flock och leta föda. Det innebär att det är ett av de mest förlåtande djuren som finns, de dömer inte och tänker inte på vad du gjorde fel mot dem igår, de lever här och nu.

– Som min gamla ridlärare, Major Anders Lindgren, som också varit ridlärare åt Peder och Jens Fredricson, sa: “hästen är ett uddatåigt gräsätande djur, av naturen synnerligen lat och varken mer eller mindre, säger Kajsa Wipp. Och fick man ett problem så sa han alltid att det var ett SSIS-problem. Att “skiten sitter i sadeln.”

Hästar har alltså inte uppsåt att bete sig “bra” eller “dåligt”, som vi människor gärna använder som etiketter, de kan helt enkelt bara bete sig som hästar och visa att något inte stämmer enligt deras natur. Därför är det viktigt att förstå sin häst och hur den tänker.

– Man måste lära sig vad en häst är, det är nummer ett, säger Kajsa Wipp.

Reaktioner hos en stressad häst

Precis som människor har hästar fysiologiska reaktioner på stress och hot. Det är reaktioner som sker via det sympatiska nervsystemet och tänkt att skydda oss i hotfulla situationer. Du kanske har hört talas om “fight or flight”? Det vill säga när det sympatiska nervsystemet sätts igång vid hotfulla situationer, till skillnad från det parasympatiska nervsystemet som är aktivt när hästen är lugn. När din häst blir stressad och känner sig hotad kan det hända att du ser beteendena fight, flight, freeze, fawn och fipple. De första tre är fullskaliga stressreaktioner medan de sista två, fawn och fipple, är reaktioner som sker innan den går in i fight, flight eller freeze. Är du uppmärksam kan du märka att din hästs stressnivåer ökar tidigt, innan den går över till de tre kraftiga stressreaktionerna.

1.   Fight

För hästen innebär den här reaktionen att den försöker försvara sig. Det kan den göra genom fysiska reaktioner som till exempel stegring eller genom att sparka.

2.   Flight

Detta innebär helt enkelt flykt och kan ofta märkas genom att hästen börjar skena för att fly hotet.

3.   Freeze

Du har säkert varit med om att en häst verkar “frysa”. Den rotar sig i marken och går inte att förflytta utan står helt stilla.

4.   Fawn

Fawn är reaktion som är precis på gränsen innan hästen går upp i fullt försvar och i en fullskalig stressreaktion som freeze, flight och fight. En häst som befinner sig i fawn har inte helt valt vilken av de andra stressreaktionerna den kommer gå in i. När hästen hamnar i fawn är det lätt att förväxla med freeze. Det kan se ut som att hästen fryser till, men egentligen beter den sig som ett rådjur som står på vägen och tittar in i en bils strålkastare, innan den bestämmer sig för hur den ska reagera, om den ska stå kvar, springa av vägen eller hoppa rakt mot bilen. Man kan beskriva en häst i fawn som en tickande bomb. Tänk dig att du sitter på en häst som hamnar i fawn, det vill säga att den stannar till för ett ögonblick. Om du precis då börjar skänkla på din häst finns det en stor risk att den går in i någon av stressreaktionerna fight, freeze eller flight. Det bästa är att försöka hålla dig lugn, och andas djupt för att visa hästen att det är okej att slappna av, den behöver inte gå upp i en stressreaktion. Fawn kan också visa sig genom att en häst beter sig medgörligt, men du märker att den inte är avslappnad. Den är beredd på att försvara sig och det parasympatiska nervsystemet är inte helt med. Hästen är inte avslappnad i sina gångarter utan känns även där som en tickande bomb, trots att den gör det du ber den om. I fawn är det också vanligt att man ser på hästens ansikte att den börjar bli stressad, det som ofta brukar kallas för hästens painface. Det går att känna igen en hästs painface genom att titta på dess ögon, som får en triangelform. Du kan också märka av att hästens blick rör sig “inåt” sig själv istället för att titta nyfiket på sin omgivning. Ofta blir den spänd mellan ögon och mule och mulen får en kantig profil av spänningen tillsammans med knipta mungipor.

5.   Fipple

Fipple är hästens absolut första indikation på att stressnivåerna är på väg upp. Hästen börjar här stegra upp energi. Hur det visar sig är väldigt individuellt, återigen så beror det på häst och situation. Men du har säkert märkt att din häst petar med ett grimskaft, börjar knuffa på dig, tugga på grimskaftet, vifta på svansen och stampa eller skrapa i golvet. Är du uppmärksam på hästens fippelbeteende kan du lugna den i tid och på så sätt förhindra att den går in full stress. Återigen så är det viktigt att läsa av varje situation och varje häst, eftersom det är väldigt individuellt vad som fungerar i den situationen. Men det kan vara värt att testa att koppla loss hästen och ge den en påse hö att tugga på under tiden du pysslar med den för att lära sig att det faktiskt kan vara en trevlig stund, för att se om dens fippelbeteende lugnar ner sig.

Hästens kroppsspråk och lugnande signaler

Du kanske har hört talas om uttrycket lugnande signaler när man pratar om djur. Små, subtila signaler som fungerar som en slags överslagshandling. Man kan även se dessa hos hästar och även om det inte riktigt finns en helt entydig forskning kring det finns det några saker man generellt kan säga om lugnande signaler hos hästar. Det kan vara ett sätt för hästen att släppa ut spändhet och energi som den byggt upp inför något som känns obekvämt eller obehagligt. Det kan visa sig genom att hästen gäspar, sänker huvudet, slickar, frustar eller rullar sig. Den lugnar sig själva, sin omgivning och går ner till det parasympatiska nervsystemet igen.

Låt oss föreställa oss att vi har ett scenario där din häst och du är ute och går och den får syn på en cykel som den blir rädd för, den börjar gå upp i stress och visar kanske några olika fipple-signaler.

– Lugnande signaler kan ske när hästen byter mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, säger Kajsa. Alltså att den är på väg upp i det sympatiska, en stressreaktion och i stället för att du går med i hästens stress så håller du dig lugn och säger att “det är okej, det är en cykel och jag fixar detta”. Då säger hästen “okej du har det” och släpper det sympatiska nervsystemet och vi kan se lugnande signaler, den sänker huvudet, kanske slickar sig runt munnen.

– Dock är lugnande signaler väldigt individuellt, du kan aldrig säga att en signal gäller för alla hästar, lägger Kajsa till.

Faktorer som kan stressa en häst

– I princip kan allt kan stressa en häst, tyvärr, säger Kajsa och skrattar.

Men, en första faktor att leta efter är såklart att undersöka om hästen känner smärta någonstans i kroppen, eftersom det kan skapa stor stress hos din häst. Om din häst vägrar göra galoppfattningar i vänster varv, beror det förmodligen inte på att den inte vill, för hästar vill ge allt de kan, utan den kan faktiskt ha ont.

En annan stor stressfaktor, som är viktig att förstå för att hästen ska må så bra som möjligt är när man inte tillgodoser hästens naturliga behov. En häst behöver gå cirka 16 kilometer om dygnet, en för liten hage kan alltså bidra med massa stress hos en häst där den inte heller kan röra sig i alla sina gångarter varje dag. Likaså att vara ensam eller ha för få flockvänner. En optimal hästflock ska ha i alla fall 10 hästar, säger Kajsa och Amanda. Hästar har en platt hierarki i sina flockar. Vilket innebär att vem som leder skiftar beroende på situation och vem som verkar veta mest i situationen. Om en häst går helt ensam eller med för få hästar innebär det att den måste ta ledarrollen oftare, vilket är en stressfaktor eftersom det inte är naturligt för den.

En stor del av hästens liv går ut på att leta föda och äta. Hela 14-18 h om dygnet är naturligt för hästen, därför är det viktigt att vi försöker efterlikna det i deras liv med oss.

I det fria äter hästar cirka 25 olika örter om dagen, de tuggar på grenar med löv och gnager på bark. Så förutom att låta din häst ha fri tillgång till mat kan det också vara bra att lägga in grenar i hagen då och då. Samma sak gäller med aktivering och möjligheten att få upptäcka saker och bli stimulerad. Att lägga in leksaker och bollar för hästar är ett enkelt sätt för att få dem att aktivera sig i hagen.

“Tar vi hästen ur sin naturliga omgivning måste vi hjälpa den att hantera livet”

Det beror såklart även här på individ och bakgrund men ofta blir hästar stressade när de inte känner sig delaktiga. En del hästar kan hamna i något som liknar ett kroniskt stresstillstånd. De kan bete sig precis som du vill, men det är enbart baserat på måsten och inte någon vilja, lust eller delaktighet inblandad. Det som är naturligt för en häst, det vill säga att vara socialt interaktiv och delaktig i ert arbete tillsammans.

– Den kända hästtränaren Monty Roberts, också känd som mannen som kan tala med hästar, gjorde en studie där man med hjälp av pulsmätare mätte hästars stressnivåer i olika situationer. Där såg man att hästarna som deltog i studien blev mindre stressade när de fick vara delaktiga i allt och där man arbetade tillsammans som ett team, säger Kajsa Wipp.

I hästens naturliga habitat har flocken en plan organisation och ingen hierarki som man kan tro. Det finns inte en ledarhäst som tar kommando i alla situationer, utan det varierar utefter situation och vilken häst som har mest erfarenhet eller är mest säker kring rådande stund. I ett läge kan häst A leda häst B, medan i nästa kanske häst C är ledare över häst A och B. Behovet av ledare varierar hela tiden. Samma sak gäller i relationen mellan människor och hästar. Om din häst inte tycker du är en bra, lugn och trygg ledare i en stund eller verkar veta vad du gör, tar den över kommandot. Det är inte på grund av att den inte vill lyda dig, eller att du har gjort fel, utan den gör helt enkelt det som den tycker situationen kräver. I vissa situationer behöver vi låta hästen leda, i till exempel hoppning där ofta hästen bedömer avstånden mellan er och hindret bättre än vad du gör.

Kajsa berättar att i optimala fall ska ledarskapets uppdelning mellan häst och människa vara fördelat 51 % till människa och 49 % till hästen. På så sätt kan du och din häst när situationen kräver pendla ansvaret er emellan på ett lugnt sätt. Men om ledarskapet är fördelat väldigt ojämnt, att du har 70 % ledarskap och din häst 30 % betydet det att hästen vid hindret har väldigt mycket ledarskap att ta tillbaka, något som kan skapa situationer som vi människor uppfattar som att hästen bråkar med oss eller gör något av illvilja.

Det är viktigt att bygga ett bra team, men där du som människa tar det största ansvaret (eftersom du är den med frontallob), för att undvika stress hos din häst..

Övningar att jobba på för en stressad häst

Det finns massa att göra för att stärka din och din hästs relation. Eftersom hästar lätt blir stressade när de inte känner sig delaktiga är det viktigt att du tränar din häst och vänjer den vid olika situationer och ljud. Förutsätt inte att den förstår saker på samma sätt som vi människor gör.

Hästens promenad

– Vi har alltid våra hästar fastspända eller fångade någonstans. Men hur ofta låter vi dem strosa på gårdsplanen och undersöka allting? säger Kajsa Wipp.

Genom att göra det som kallas för hästens promenad, att gå runt med den på gårdsplanen utan att den behöver prestera utan bara för undersöka, får hästen känna sig delaktig och den får koll på sin omgivning. Då får din häst till exempel möjlighet att undersöka vattenslangen som är så läskig när den ligger på marken, eftersom hästen alltid är van att se den när den hänger på stallväggen. Detta kan du alltid göra när du är i nya miljöer med din häst, till exempel på en tävling. Ta en lugn promenad med hästen när ni kommit fram och låt den undersöka miljön.

Andningsövningar – stå och häng med din häst

En väldigt bra övning som också är relationsstärkande för dig och din häst är att träna på att hästen att slappna av och nästan somna i din närhet. Något av det bästa en häst vet är att äta och stå och “hänga”, det vill säga inte göra av med så mycket energi. Prova att ha hästen bredvid dig i grimma och grimskaft och sätt dig på en stol bredvid. Andas lugnt och djupt, klappa lite på din häst, klia den och öva på att bara hänga där tillsammans. Det kanske låter som en icke-övning, men den kan göra mycket för ert band.

Känn av energin och synka inte med hästens stress

Precis som när du träffar människor brukar du på ett mer eller mindre medvetet plan känna in dagsformen och stämningen. Det är viktigt att göra samma sak med din häst när du kommer till stallet, vilken energi du tar med dig till stallet? Försök lämna saker som stressar dig i vardagen utanför stallet och vara närvarande, eftersom din häst känner av om du inte är det.

Om din häst visar tecken och signaler på stress i en situation är det viktigt att du inte går med i det stressade beteendet. Det är lättare sagt än gjort, men försök att inte synka med i hästens stress utan andas djupt och bevara ditt lugn. Visa hästen att du är lugn oavsett och inte tar efter hästens energier. Om din häst står bredvid dig och börjar knuffa på dig eller försöka gå, se till att den håller sin position. Man brukar säga att den som bestämmer över fötterna är den som är ledaren i de situationerna. Visa alltså med dina fötter hur hästen ska bete sig och hur mycket energi hästen ska göra av med. Om du håller dina fötter stilla och visar att det är dags att göra av med lite energi, kan hästen så småningom med träning läsa in budskapet och förstå dig när du visar att ni faktiskt ska stå still och ta det lugnt.

“Du lugnar aldrig ner en häst om du blir arg, eller går med i dess stressbeteende”

Stressad häst i stallgången

Det är vanligt att man tar ut hästen i stallgången för att göra den i ordning. En del hästar blir stressade av att stå där och kan till exempel börja skrapa med hoven i stallgolvet. Skrapningen är faktiskt en biologisk reaktion för hästen när magsyran går upp och den behöver leta mat för att dämpa magsyran.

Hästar har ett organ i hoven som omvandlar vibrationer i marken till ljudupplevelser. Samma slags organ har de faktiskt i underkäken och tänderna. Detta är för att de ska hålla koll om ett hot närmar sig när de till exempel inte ser ordentligt och går och betar, men också för att leta mat. Det som vi kan tolka som ofokusering hos en häst, när den skrapar med hoven i stallgången är i själva verket ett sätt för den att ha koll på omvärlden och leta föda.

Det bästa du kan göra i en sådan situation är inte att skälla på eller tillrättavisa hästen för att den inte står still, utan prova att hänga upp en påse med hö till den varje gång den står fastbunden i stallgången. En del kanske skulle hävda att detta är att skämma bort en häst eller att hästen manipulerar en. Men en häst saknar frontallob (om du minns?), och den planerar inte sitt beteende och kan inte heller ljuga om sina känslor.

Varnare – bromsare

I nästan alla hästflockar agerar hästarna som varnare eller bromsare. En varnare är en individ som varnar för faror och en individ som bromsar varnarens signaler och meddelar varnaren att allt är okej. Bromsaren är den som i den stunden bestämmer att det där “hotet” inte är värt att slösa energi på. Beroende på om din häst är en varnare eller en bromsare i en situation  kan du behöva agera på olika sätt.

Har du en häst som är en varnare behöver du agera bromsaren. När din häst varnar till dig och går upp i stress behöver du vara den bromsande i er lilla flock och visa att du ser varningen, men att det faktiskt är okej. Det är ingen fara.

Har du en häst som är en bromsare, den som oftast säger nej till att använda energi kan du behöva ta en starkare ledarposition. Om vi utgår från att hästens naturliga instinkt är göra av med så lite energi som möjligt och du har en häst som är den som avgör om energi ska slösas – då behöver du ta tydligt kommando och vara säker i det du ber din häst om, annars kommer din häst svara med att det du ber den om är onödigt, eftersom den är en bromsare. Där ska du inte gå in i en roll där du frågar din häst om ni ska göra av med energi, eftersom det självklara svaret då kommer bli nej, eftersom det är dess naturliga beteende.

Kroppsmedveten hästagility

Ett annat bra tips för att minska hästens stress, stärka er relation och dess självförtroende är att prova på kroppsmedveten hästagility, som Kajsa och Amanda arbetar med.

I kroppsmedveten agility gör ni övningar där du och din häst verktyg för hur ni han hantera en stressad situation. Hästar gillar i regel att lösa problem och det är just vad ni får göra i övningarna genom att till exempel gå igenom en tunnel med plastflaskor upphängda, eller en presenning som låter olika för människa och för häst. Det kallas för kroppsmedveten agility just för att man jobbar väldigt mycket med kroppsspråket. Om människors kommunikation är 100 %, är 70 % genom kroppsspråk, 20 % tal och ton och 10 % orden vi använder. Hästar är experter på att läsa av våra 70 %. Därför kan vi använda vårt kroppsspråk när vi vill kommunicera med vår häst. Vi använder vårt kroppsspråk mycket mer än vad vi tror och mer subtilt än vad vi är medvetna om, men som hästar ser. Om du sitter på en häst och tänker att ni ska till höger, kommer automatiskt små muskler spännas innan du ens gör en medveten rörelse, men eftersom hästar är så pass känsliga känner de av det. Och det är precis det du tränar på i kroppsmedveten agility. Du får också lära dig att sätta dig in i din hästs perspektiv för att öka förståelsen för vad som kan stressa den.

Kost och kosttillskott

Precis som en sjuk häst lättare blir stressad blir också en häst med näringsbrist mer känslig för stress. Det är därför viktigt att din häst får i sig tillräckligt och näringsrikt foder.

Kosttillskott är givetvis inte hela lösningen, men det kan vara ett hjälpmedel i tillägg till annat för att lugna en stressad häst. Du kan till exempel komplettera med tillskott med magnesium som underlättar genom att fungera muskelavslappnande och är viktigt för synapserna. Det finns gott om magnesium i halm, men det är få som ger sina hästar halm som föda. Även aminosyran L-tryptofan finns som kosttillskott och kan vara effektiv då den omvandlas till serotonin i kroppen, ett ämne som är viktigt för djur och människors välmående.

Sammanfattningsvis

Hästar beter sig bara som de förstår och kan. Det vi kan uppfatta som att hästen är bråkig eller gör något av illvilja är oftast stressignaler. Vi behöver därför vara hästens “stressdetektiver” och hitta och ta bort hinder för hästen som skapar stressen.

Amanda och Kajsas lista för att vara detektiv när hästen visar ett stressat beteende:

  • Finn ouppfyllda behov

Uppfyll hästens naturliga behov.

  • Finn saknade förmågor

Ber du hästen om något den inte kan? Lär den det du vill att den ska kunna.

  • Finn stressorer

Minska stressorerna som påverkar hästen.

Spana in Amanda och Kajsas verksamhet, kanske är hästagility något för dig och din häst?

Utforska

fler artiklar

Välkommen till vår samling av artiklar dedikerade till dina älskade husdjur. Här hittar du allt du behöver för att ta hand om och förstå din fyrbenta vän. Utforska våra guider om träning, hälsa och grooming.

Lär dig att förstå och hantera husdjursångest

Läs mer

Uppkomsten av plack och hur du som ägare kan förebygga den.

Läs mer

En guide för att lyckas med tandborstning på din hund

Läs mer

Riskerna med obehandlad plack och tandsten hos katter

Läs mer