Integritetspolicy

Våra kunder har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort personuppgifter som rör dem och motsätta sig behandlingen av sådan information, genom att när som helst adressera en skriftlig förfrågan. Du kan välja om du vill få reklamkampanjer via e-post, samt fysisk post. Om du får reklam eller e-postmeddelanden från oss och vill avbryta kan du göra det genom att följa anvisningarna i det meddelandet. Dessa val gäller inte obligatorisk tjänstekommunikation som ingår i vissa affärstjänster. Vår hemsida samlar in data för att fungera effektivt och ge dig de bästa upplevelserna med våra tjänster. Vi använder teknik som cookies och tar emot felrapporter eller användardata från programvara som körs på din enhet. Uppgifterna vi samlar in beror på vilka tjänster och funktioner du använder. Vi delar dina personuppgifter med ditt samtycke eller som nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst du har begärt eller auktoriserat. När du tillhandahåller betalningsdata för att göra ett köp, delar vi betalningsdata med banker och andra enheter som behandlar betalningstransaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster och för bedrägeribekämpning och minskning av kreditrisken. Dessutom delar vi personuppgifter med våra dotterbolag.